kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Paulus Folkertsma

Friese componist en leraar aan een lagere school, geboren 15 januari 1901 in Wommels, overleden 4 mei 1972 in Aldeboarn.

Paulus Folkertsma was onderwijzer aan de lagere school te Aldeboarn. Verder was hij bestuurslid van meerdere maatschappelijke en kerkelijke organisaties maar vooral componist.

Levensloop
In 1906 verhuisde het gezin van Wommels naar Berlikum, waar hij zijn eerste vioollessen kreeg van de plaatselijke onderwijzer.

Op 14-jarige leeftijd ging Paulus Folkertsma naar de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Maastricht.

Paulus Folkertsma schreef zijn eerste composities. Als componist was Paulus Folkertsma autodidact.

Hij sloot zijn studie af met het behalen van de onderwijzersakte.

Na tijdelijke aanstellingen in Leeuwarden en Sondel werd hij benoemd aan de openbare lagere school te Aldeboarn, waar hij meer dan 40 jaar als onderwijzer werkzaam bleef.

In 1956 trouwde hij met de Weense Helga Khek; zij kregen 4 kinderen.

Paulus Folkertsma overleed op 4 mei 1972 in Aldeboarn.

Hij liet 77 muziekwerken na, waaronder verscheidene Friese liederen. Veel van de teksten die Folkertsma gebruikte zijn van Friese schrijvers zoals b.v. Fedde Schurer.

Websites: www.paulusfolkertsma.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 6.