kunstbus

Bezoek ook onze webwinkel


Passiemuziek

kerkelijk instrumentaal-vocale compositie in cantate of oratoriumvorm gebaseerd op het Bijbelse lijdensverhaal. Het beroemdste werk van die aard is de Mattheus-Passie van Joh. Seb. Bach

Pageviews vandaag: 309.