kunstbus

Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Passiemuziek

kerkelijk instrumentaal-vocale compositie in cantate of oratoriumvorm gebaseerd op het Bijbelse lijdensverhaal. Het beroemdste werk van die aard is de Mattheus-Passie van Joh. Seb. Bach


Pageviews vandaag: 43.