kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Passiemuziek

kerkelijk instrumentaal-vocale compositie in cantate of oratoriumvorm gebaseerd op het Bijbelse lijdensverhaal. Het beroemdste werk van die aard is de Mattheus-Passie van Joh. Seb. Bach
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 614.