muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Oskar Back

Nederlandse violist en vioolpedagoog van Hongaarse afkomst, geboren 9 juni 1879 in Wenen, overleden 3 januari 1963 in Anderlecht.

Oskar Back kreeg als klein jongetje vioollessen van zijn vader, daarna volgde hij lessen bij Jakob Grün. Na zijn opleiding bij Jakob Grün te hebben voltooid, verhuisde hij op 16-jarige leeftijd naar België (Brussel) waar hij les kreeg van onder andere de Belg Eugène Ysaye en César Thomson. Oskar Back had ondanks zijn enorme ervaring en inmiddels enorme reputatie (zeker onder violisten) een heel groot manco, plankenkoorts; hij ervoer het podium als een hel. Theo Olof omschreef het als een duizendmaal dood gaan voor Oskar Back. Back belandde daarom al snel aan de veilige kant van het podium: hij werd assistent van de Belgische virtuoos. Een plek die hem uitstekend beviel. Al snel werd hij benoemd tot viooldocent aan het conservatorium van Brussel, in die dagen een wereldberoemd vioolcentrum.

Back vestigde zich na de Eerste Wereldoorlog in Amsterdam waar hij in 1921 werd benoemd tot hoofddocent van het Muzieklyceum in Amsterdam. Oskar Back was een zeer temperamentvol leraar. Hij deed zich kennen als een afstandelijk figuur, die met gedrevenheid liet studeren. Daarbij vergde hij het uiterste van zijn leerlingen, maar ook van zichzelf. Honderden leerlingen als Jo Juda, Willem Noske, Theo Olof, Herman Krebbers, Jean Louis Stuurop, Christiaan Bor, Davina van Wely, Emmy Verhey en Alma Moodie hebben onder zijn leiding hun vioolspel mogen verbeteren en perfectioneren.

Oskar Back leidde niet alleen solisten en orkestviolisten op, hij gaf zijn kennis en ervaring ook door aan een aantal geboren docenten. Aan Herman Krebbers bijvoorbeeld, een gedistingeerd docent en de absolute tegenpool van zijn goede vriend, de flamboyante solist en medeconcertmeester bij het Concertgebouworkest Theo Olof. En ook Jo Juda hield er een uitgebreide lespraktijk op na. Een andere Backleerling die net als Krebbers in Amsterdam zou gaan doceren was Davina van Wely. Zij legde zich geheel toe op het lesgeven en zette tot haar dood in 2004 het werk van Back voort. Van Wely had op haar beurt latere grote solisten als Jaap van Zweden en Isabelle van Keulen onder haar hoede.

Back verkreeg in 1935 de Nederlandse nationaliteit.

Nationaal Vioolconcours
De Nederlandse viooltraditie leeft mede dankzij het Nationaal Vioolconcours, in de volksmond beter bekend als het Oskar Back Concours. Toen Back 75 jaar werd ontstond er bij wijze van cadeau het Studiefonds Oskar Back, bedoeld om onbemiddelde maar talentvolle vioolstudenten te steunen. In 1967 kwam hieruit het Nationaal Vioolconcours voort, dat sindsdien om de twee jaar gehouden wordt. De prijswinnaars krijgen een royale studiebeurs. Veel winnaars van het concours hebben de belofte waargemaakt, zoals Vera Beths, Jaap van Zweden, Theodora Geraets, Peter Brunt en Liza Ferschtman. In 1991 kreeg het Nationaal Vioolconcours met het Davina van Wely Concours voor violisten van 14 tot 18 jaar, een belangwekkend jonger zusje.

Kort na zijn 80e verjaardag moest Oskar Back het lesgeven staken. Hij overleed na een operatie in een ziekenhuis in België.

Websites: radio4.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.