kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Ornamentiek

melodische versiering. Soms uitgeschreven, soms volgens vaststaande formules omspeling van de hoofdtonen van een melodie
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 147.