kunstbus
Dit artikel is 01-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Orlando Lassus

Orlando Lassus, Orlando di Lassogeboren Bergen ca 1532, gestorven München 14 juni 1594
Zuid-Nederlands componist,

Naamsvarianten: Orlandus Lassus, Orlande de Lassus, Orlando di Lasso (Ital.), Roland de Lassus of Roland de Lattre,

Orlandus Lassus begon zijn muzikale loopbaan als koorknaap in zijn geboortestad. Reeds op 21-jarige leeftijd werd hij kapelmeester aan het Lateraan te Rome; dit ambt legde hij echter vermoedelijk een jaar later weer neer. De jaren 1555 en 1556 bracht hij in Antwerpen door. In 1556 werd hij als tenor benoemd aan de hofkapel te München, waar hij vanaf 1594 ook het ambt van kapelmeester bekleedde in dienst van hertog Albrecht V. van Beieren; hij vervulde deze functie in München tot aan zijn dood.

Orlandi di Lasso, de leraar van Leonard Lechner, Johannes Eccard en Giovanni Gabrieli beheerste vele vreemde talen en kon daarom ook de inhoud en de betekenis van de teksten op muziek nauwkeurig weergeven. Dat was bijzonder belangrijk omdat hij -in tegenstelling tot zijn tijdgenoot Giovanni da Palestrina - emotionele muziek schreef. Hij stelde deze muziek dus geheel in dienst van de tekstweergave doordat hij afzonderlijke emoties muzikaal nauwkeurig probeerde te verduidelijken en daarbij elke gebeurtenis zo voorstelde alsof deze zich werkelijk afspeelde.

Naast de energieke woorddeclamatie werd zijn uitgesproken polyfone kunst vooral gekenmerkt door een spaarzaam gebruik van coloraturen. Of het nu ging om de Italiaanse villanella, het madrigaal, het Franse chanson of het lied: Lassus beheerste alle stijlen van zijn tijd perfect. Met zijn vier- tot zesstemmige cantus firmus-motetten volgde hij de Nederlands-Duitse traditie van de koraalmotetten; met de zogenaamde liedmotetten oefende hij echter zelf een beslissende invloed uit op de motet-composities van bijv. Lechner of Eccard.

Orlando di Lasso, gestorven 1594, was een van de belang­rijkste representanten van de Frans-Vlaams-Italiaanse stijl in Frankrijk, die zijn muzikale stempel drukte op alle vocale genres van de late zestiende eeuw, en dus ook op het chanson. Veel van zijn intense, hu­moristische zettingen van Franstalige chansons hebben een dichte polyfone textuur met snel op elkaar volgende imitaties en plotselinge tempowisselin­gen; andere hebben de homofone stijl van het Parijse chanson, met gevarieer­de ritmen die steeds lijken te ontspringen aan de nuances en accenten van de tekst. Bon Jour, Mon Coeur is een voorbeeld van zo'n homofoon chanson, waaruit tevens naar voren komt hoe Lasso wist door te dringen tot de we­zenlijke eigenschappen van een stijl.

Ondanks zware depressies, waarmee Lassus steeds weer te kampen had, omvat zijn oeuvre meer dan 2000 composities, waaronder ca 1200 motetten, ± 70 missen, 4 passies, hymnen, Lamentationes, etc.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 6.