kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Orgelpunt

Een lang doorklinkende toon in de bas van een compositie. Wordt vaak toegepast op het eind van een compositie. Boven het orgelpunt kunnen allerlei harmonieën gebruikt worden die, hoewel onderling consonant, met het orgelpunt kunnen dissoneren. Het orgelpunt is ontstaan uit het Organum. Een dubbel orgelpunt heet Bourdon. Vgl. ook: Fermate.

lange bastoon. Onder orgelpunt verstaat men een lang aangehouden bastoon waarboven melodieën en harmonieën zich vrij ontwikkelen.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 19.