muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Orazio Vecchi

Italiaans componist, Modena 6.12.1550 - Modena 19.2.1605,

Werkte o.m. als kapelmeester en muziekleraar aan het hertogelijk hof te Modena. Componeerde verschillende boeken madrigalen, canzoni, missen, motetten en hymnen.

Vecchi studeerde muziek bij de monnik Salvatore Essenga. Deze publiceerde in 1556 reeds een werk van zijn begaafde leerling.

Vecchi ontving de priesterwijding en werd kanunnik aan de dom van Correggio. Van deze post werd hij door zijn superieuren ontheven omdat hij te veel 'verzuimde', dat wil zeggen voor artistieke en/of muzikale doeleinden buiten Correggio verbleef. Het jaar daarop werd hij kapelmeester aan de dom van Modena.

Zeer bekend is zijn Commedia Harmonica l'Amfiparnasso (1594), een madrigaal-komedie, waarvan de teksten niet door solisten maar door koor werden vertolkt. Opvalland zijn de door Vecchi aangewende toonschilderingen en muzikale karakteristieken.

De madrigaalkomedie Amfiparnaso is een voorloper van de opera, met dramatische dialogen. Vecchi voert commedia karakters als Pantalone, Dottore Graziano, gelieven en zanni (=knechten) ten tonele. Pedrolino bespot zijn baas Pantalone voor zijn hofmakerij van de courtisane Hortensia. Pantalone belooft zijn dochter aan Doctor Graziano, die een intelligent wetenschapper lijkt, maar bij nader inzien een kwakzalver is. Doctor Graziano brengt een serenade aan Pantaloneís dochter, een parodie op een beroemd madrigaal van Cipriano da Rore. In een komische scene bereidt Pantalone met zijn bediende Francatrippa een huwelijksfeest voor.

De madrigaalkomedie is carnavelske ontspanningsmuziek uit de late Italiaanse renaissance. De muziek was merendeel licht, levendig en humoristisch met weinig aandacht voor contrapunt. Het ontstaan van dit genre wordt aan Orazio Vecchi (1550-1605) toegeschreven. Deze noemde het aanvankelijk "commedia armonico"; verwijzend naar het commedia dell' arte theater, dat in die dagen erg in trek was. Dit improviserende straattheater was een spiegel van de toenmalige maatschappij, die werd vertolkt door gestyleerde karakters van Pantalone, Arlecchino, Giandon,...

In 1598 werd hij belast met de leiding van de hofmuziek te Modena en met de muzikale opvoeding van de kinderen van de hertog. Vecchi's roem klonk inmiddels door heel Europa. Hij was een gezien pedagoog en componist van madrigalen, canzonetta's en kerkmuziek.

Ook de nonnen van Modena studeerden graag bij vecchi, maar dat keurde de bisschop niet goed. Toen in die situatie geen verandering kwam, werd Vecchi ontslagen als kapelmeester. Zijn dood, enkele maanden na deze vernederende gebeurtenis zou het gevolg zijn geweest van opgekropte ergenis over dit ontslag.

Zijn drie- tot zesstemmige canzonetta's verschenen in zeven boeken, zijn vier- tot zevenstemmige madrigalen in twee boeken, zijn vier- tot achtstemmige motetten in drie boeken. Verder verschenen van zijn hand meerstemmige hymnen, zes tot achtstemmige missen en zeven- tot achtstemmige ' dialoghi '

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.