muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Opera

Theaterstuk, toneelstuk op muziek, waarin de personen meestal zingen ipv spreken en waarin ze begeleid worden door een orkest. De opera is ontstaan in het begin van de 17e eeuw, als herleving van het antieke Griekse drama.

De opera, in de eerste jaren van haar bestaan nog als dramma per musica of favola in musica aangeduid, is ontstaan te Firenze, einde zestiende eeuw, toen dichters en musici (Camerata) de antieke (Griekse) tragedie wilde doen herleven. Men koos de nieuwe monodische stijl, omdat die de natuurlijkheid en de verstaanbarheid van de tekst ten goede kwam. De tekst werd door één zangstem, een eenvoudige begeleiding en een koor verklankt. Zo werden het verhalende of spreekgezang (recitatief) en de meer beschouwende aria geboren, alsmede de koorpartijen en het orkestaandeel. Deze vier elementen zouden zich vanaf ca 1600 tot op heden ontwikkelen, waarbij de componisten al naar gelang van de stijlperiode, afwisselend accenten legden op één of meer van de vier elementen.

Muzikaal behandeld drama voor solostemmen, koor en orkest, eventueel uitgebreid met ballet; deze muziekvorm heeft zich ontwikkeld uit de kerkelijke Kerst-, Passie- en Paasspelen der middeleeuwen en kreeg zijn eerste gedaante in de renaissancetijd, toen men er de herleving van het oud-Griekse drama in zag; verschillende tijdperken zagen verschillende stijlen, waarin weer verschillende markante figuren; voor de oudste tijden was Monteverdi zulk een figuur in Italië en Lully in Frankrijk; Gluck hervormde de opera ca 1765, Wagner nogmaals honderd jaar later; men onderscheidt in de It. terminologie de opera seria, welke een ernstig, de opera buffa, welke een komisch gegeven als libretto heeft; er bestaan nog andere verdelingen, zo bijv. de Franse, die in Grand opéra de geheel gezongen, in opéra comique met gesproken in plaats van gereciteerde dialogen ziet; op esthetische gronden koos Wagner voor zijn scheppingen de benaming muziekdrama; wat de muzikale structuur van de opera aangaat: zij bestaat uit een orkestrale ouverture of dito voorspel, waarna dialogen, hier recitatieven genaamd, worden afgewisseld met aria's voor solostem ofwel met in duet, terzet, kwartet enz. verenigde solostemmen, dan weer met koren (indien de partituur dit vraagt), terwijl muzikale tussenspelen, al dan niet bedoeld als balletmuziek het geheel nog uitbreiden; evenals bij het toneelstuk wordt de handeling met de muziek in akten verdeeld.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.