muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Opera-Ballet

Opéra-ballet

De opéraballet, een genre dat Campra in de mode had gebracht, betekende een compromis tussen de Franse opera en het oude ballet de cour; hij bestond uit meestal drie dramatische balletten, elk met een eigen onderwerp, en een proloog; het geheel werd te zamen gevoegd onder een gemeenschappelijke titel waarmee de titels der akten (entrées) een vaag verband hadden.

Ook afzonderlijke 'actes de ballet' kwamen in deze tijd zeer in de mode; de tragédie lyrique ging men als te plechtig beschouwen en geraakte gaandeweg wat op de tweede plaats. De twee belangrijkste operacomponisten van deze periode waren Campra en A.C. Destouches. Vooral Campra, die ook prachtige cantates schreef evenals velen van zijn tijdgenoten, bezat een belangrijk talent. Behalve zijn tragédies lyriques, o.a. Hésione (1700), Tancrède (1702), werden vooral zijn opéras-ballets beroemd: L'Europe galante (1697), Les Muses (1703), Les fêtes vénitiennes (1710), Les âges (17I8).
Van Destouches noemen we de tragedies lyriques Amadis (1699), Omphale (1701), Callirhoe (1716), en de opéras-ballets Le carnaval et la folie (1704, comédie lyrique) en vooral Les éléments (1721, samen met Lalande). Muziek voor het theater schreven ook Salomon, Bertin de la Doué, Colin de Blamont, Rebel, Francreur, Montéclair e.a.

Een belangrijk evenement was in 1733 de opvoering van de eerste opera (Hippolyte et Aricie) van J.Ph. Rameau. Het verschijnen van de opéra-ballet Les Indes galantes en van de tragédie lyrique Cast or et Pollux (resp. 1735 en 1737) verschafte Rameau een grote bekendheid; de rijke doorwrochte stijl van zijn muziek schrikte sommigen af die lichtere produkten wensten en zich Lullystes noemden, terwijl anderen Rameaus modernisme bewonderden en Rameauneurs of Ramistes genoemd werden. In feite bleef Rameau formeel geheel binnen de traditie van Lully en Campra, de genres bleven de tragédie lyrique, de pastorale héroïque, de opéraballet en de comédie-lyrique, doch zijn schrijfwijze was veel rijker dan die van zijn voorgangers, de melodiek was soepeler en verraadde, evenals die van Campra, Italiaanse invloed, terwijl de harmonie en het contrapunt uiterst gevarieerd waren.

Rameaus belangrijkste vernieuwing ligt waarschijnlijk op het domein van de choreografie: waren Lully's balletten in de opera's bijna uitsluitend decoratief, vrij onafhankelijk van de actie, Rameau streefde ernaar, geïnspireerd o.a. door de tekstdichter en dansdeskundige Cahusac, het ballet een dramatische functie te geven; hij voerde het ballet d'action in. Zo werd, vooral in de latere werken, het ballet tot pantomime. al bleef de muziek veelal nog aan de dansritmen gebonden. Ook het recitatief onderging een vernieuwing in dramatische zin.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.