kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Oktaaf

1. de achtste stap in de diatonische toonladder, welke trap dezelfde naam draagt als de grondtoon 2. interval dat de afstand heeft van acht elkaar trapsgewijze opvolgende noten, met een inhoud van zes hele tonen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 16.