kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Nummeropera

Operavorm waarin de aria's, ensemble- en instrumentale stukken een afgesloten en zelfstandig karakter hebben. Vanaf de late 17e eeuw tot in de 19e eeuw was de nummeropera de eigenlijke operavorm, al manifesteerden zich in de finales van Mozarts opera's ook al aanzetten tot doorgecomponeerde stijl. Richard Wagner en Giuseppe Verdi braken met de praktijk van de nummeropera en hanteerden de techniek van het doorcomponeren met vloeiende overgangen tussen de taferelen.

Zie ook Opera Seria


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 205.