kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Nulteken

Nul

() teken dat in de muziek gebruikt wordt:
1. als aanduiding in de generale basleer dat de desbetreffende basnoot (-noten) geen akkoord boven zich krijgt (krijgen) maar unisono of in octaven verdubbeld moeten klinken, zgn. tasto solo.

2. in de becijfering van Gottfried Weber de aanduiding voor de verminderde drieklank.

3. in de becijfering van Hugo Riemann de aanduiding van de drieklank met kleine terts (hierbij te onderscheiden de functie-aanduiding oT, oS, oD) en de aanduiding van de mineurdrieklank onder de aangegeven toon (bijv. oe = a-c-e; d.

4. bij de notatie voor snaarinstrumenten, de aanduiding dat de desbetreffende toon door de losse snaar moet worden voortgebracht of als flageolet gespeeld moet worden.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 235.