kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Notre-Dame-School

Notre Dame-school

Tot deze school behoren de eerste met name bekende componisten van meerstemmige kerkmuziek, die ca 1200 aan de Notre Dame te Parijs werkzaam waren, nl. Leoninus, zijn opvolger Perotinus en hun anonieme navolgers.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 23.