kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Notennamen

Elke noot op de notenbalk heeft zijn eigen naam, opdat de muzikant weet welke noot hij moet spelen of zingen. De eerste 7 letters van het alfabet (A, B, C, D, E, F, G) zijn de namen die gebruikt worden voor de noten

do (ut), re, mi, fa, sol, la; zijn de namen die in 1050 door Guido van Arezzo aan de noten werden gegeven, naar de eerste lettergrepen van een hymne op Johannes de Doper; later is si als zevende noot toegevoegd.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 26.