kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

None

[Lat.]

1. negende toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval.
2. het interval dat samengesteld is uit het oktaaf plus de secunde. Interval van negen tonen, samengesteld uit oktaaf plus secunde


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 216.