kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Neostijl_muziek

Neostijlen

De sinds ca. 1920 in zwang zijnde stijlen waarbij een componist ofwel in structureel, ofwel in melodisch opzicht, of naar de inhoud, teruggrijpt op een periode uit het verleden, daarbij gebruik makend van elementen uit de eigentijdse muziek


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 220.