kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Negro-Spiritual

[Eng.], geestelijk lied van de Noord-Amerikaanse zwarte bevolking.

De slaven vonden door middel van het zingen van Negro spirituals troost voor de situatie waarin zij leefden. De Negro spiritual is over het algemeen religieus van aard en heeft wat weg van gospelmuziek.

De religieuze zang van de zwarte bevolking in de V.S. ontstond doordat men in de 18de eeuw in aanraking kwam met het christendom. Dit lied, dat buiten de liturgie om gaat en oorspronkelijk zonder instrumentale begeleiding werd gezongen, werd als een soort rondedans ondersteund door geklap met de handen en gestamp met de voeten. Vooral het gebruik van syncopen is kenmerkend voor de negro spiritual


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 205.