muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nederlands-Muziek-Instituut

Nederlands Muziek Instituut

Het Nederlands Muziek Instituut is een samenwerkingsvorm van drie belangrijke 'papieren' collecties: de muziekarchieven en -bibliotheek van het Gemeentemuseum Den Haag en de imposante verzameling Nederlandse muziek van de Haagse violist, muziekhistoricus en -verzamelaar Willem Noske (Musica Neerlandica).
Door deze bundeling van collecties, kennis en activiteiten op het gebied van de muziek in het algemeen en meer in het bijzonder van de Nederlandse muziek en het Nederlandse muziekleven tot ongeveer 1950 kan het Muziek Instituut zich presenteren als de centrale plaats waar Nederlands muzikaal erfgoed wordt verzameld, geconserveerd, geregistreerd en toegankelijk gemaakt wordt voor het publiek in de breedste zin van het woord.
Sinds 1 januari 2001 behoort het Nederlands Muziek Instituut tot de inwonende instellingen van de KB in Den Haag.

Collectiegeschiedenis
De muziekbibliotheek is in eerste instantie bijeengebracht door de Haagse musicoloog Daniel François Scheurleer (1855-1927). Enkele jaren na zijn dood werd de bibliotheek ondergebracht in het Gemeentemuseum van Den Haag, waar de eerste muziekconservator Dirk Balfoort (1886-1964) de collectionering van de muziekarchieven (vooral componistenarchieven) ter hand nam. Willem Noske (1918-1995) begon zijn verzameling nadat hij door toedoen van Balfoort hevig geïnteresseerd was geraakt in de Nederlandse muziekgeschiedenis. In enkele tientallen jaren wist hij een groot aantal uitgaven van Nederlandse muziek en documentatie, vooral uit de periode 1850-1950, bijeen te brengen.

De collectie in zijn huidige vorm
In het bibliotheekgedeelte van het Nederlands Muziek Instituut vormt de Scheurleercollectie de kern: een aantal belangrijke handschriften en vooral vroege uitgaven van zowel muziek als van belangwekkende muziektractaten naast meer recente uitgaven. Latere toevoegingen bestonden bijvoorbeeld uit de collectie opera-partituren met uitvoeringsmateriaal van het Théâtre Français de La Haye, de muziekbibliotheken van verschillende orkesten (zoals van de Hofkapel) alsook enkele particuliere collecties. Belangrijke accenten binnen de huidige collectievorming zijn: het muziekinstrument, de Nederlandse muziek en het repertoire van de 17de en 18de eeuw. Sedert enkele jaren maakt ook de monumentale Alsbachcollectie (14.000 titels Nederlandse muziek) onderdeel uit van de verzameling.
Deze collectie sluit direct aan bij de verzameling Nederlandse muziek die de violist Willem Noske heeft bijeengebracht, waarbij het accent globaal ligt op de periode 1850-1950. Het merendeel van de bijeengebrachte muziek bestaat uit gedrukte uitgaven (ca. 26.000), hieronder bevinden tevens een aanzienlijk aantal manuscripten. De documentatie bestaat vooral uit knipsels en muziekprogramma's.
In de archievencollectie vindt men honderden nalatenschappen van Nederlandse componisten en uitvoerende musici (zoals Alphons Diepenbrock, Willem Mengelberg en Johan Wagenaar). De collectie bestaat uit een brede verzameling muziekhandschriften (ruim 40.000 manuscripten), correspondentie (meer dan 100.000 brieven), beeldmateriaal waaronder ruim 6.000 foto's, geluidsmateriaal zoals banden, muziekcasettes, cd's en dergelijke en andersoortige persoonlijke documenten uit de periode 1870 tot heden. Ook van organisaties en muziekinstellingen die een belangrijke rol in het Nederlands muziekleven vervullen, zoals Donemus en Buma/Stemra, zijn omvangrijke archiefcollecties aanwezig.

Openingstijden
Het Nederlands Muziek Instituut is gevestigd aan het Prins Willem Alexanderhof 5 te Den Haag. Het Instituut is van maandag tot vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar via 070-3140700 of via e-mail info@nederlandsmuziekinstituut.nl. Bezoekers kunnen zich melden bij de receptiebalie van de KB.
In veel gevallen is het mogelijk om documenten te laten fotocopiëren; deze kunnen ter plaatse gemaakt of besteld worden. Ook kunnen foto's, dia's en microfilms worden geleverd. Van de oudere bestanden, die op microfiche beschikbaar zijn, kunnen afdrukken worden gemaakt.

Websites: www.nederlandsmuziekinstituut.nl en www.kb.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.