kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Nauwe-Ligging

Nauwe Ligging

De ligging van een akkoord kan omschreven worden als wijde ligging, nauwe ligging of gemengde ligging. Van een nauwe ligging bij een drieklank spreekt men wanneer de drie tonen zo dicht mogelijk bijelkaar liggen; oftewel de tweede toon ligt een terts boven de grondtoon en de derde toon een kwint boven de grondtoon.

Wanneer in een vierstemmig akkoord geen akkoordtoon meer geschreven worden spreken we van nauwe ligging. Kan er wel een akkoordtoon ingevoegd worden, dan spreken we van een wijde ligging.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 26.