kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Nationale-Scholen

Nationale Scholen

onder invloed van het staatkundig nationalisme in de 19de eeuw ontstonden scholen waarvan de leden bewust de klemtoon legden op het nationale karakter van hun muziek.

Voorbeelden zijn : Bohemen (Smetana), Noorwegen (Grieg), Vlaanderen (Benoit) en Finland (Sibelius). Voorloper was F. Chopin met de mazurka's.

Vooral kleinere staten of volkeren brengen deze nationale scholen voort: Bohemen (Smetana), Noorwegen (Grieg), Finland (Sibelius), Vlaanderen (Benoit), enz. Tot de grotere landen behoren Spanje en Rusland.

Muziektechnisch leunden ze aan bij de volksmuziek en hebben zij de romantische muziek verrijkt met de diatoniek van de kerktoonsoorten, onregelmatige ritmen en pentatoniek.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 24.