muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Muzikale-komedie

muzikale komedie

Niccola Piccini schreef de opera buffa La buona figluola ossia la Cecchina (1760), waarmee hij in dit luchtige genre het sentimentele gegeven introduceerde en veel navolging vond. Hier treedt naast het treurspel, de opera seria, en de klucht, de vroegere opera buffa, de muzikale komedie op. Een ernstig, maar niet pathetisch-hoogdravend gegeven, realistisch zo men wil, maar sterk tot het gevoelsleven van de tijdgenoten sprekend, veelal berustend op conflicten die uit klassetegenstellingen voortvloeien, wordt behandeld met de muzikale mogelijkheden van de opera buffa, die veel rijkere mogelijkheden bood dan de opera seria.
Zijn voorbeeld volgden Paisiello, o.a. in La Molinara, Mozart in La finta Giardiniera. Meesters van de kluchtige opera waren echter deze componisten evenzeer, getuige Paisiello's Barbiere di Siviglia (1760) en vooral het meesterwerk van Cimarosa (1749-1801), Il Matrimonio segreto. Ook Mozarts Cosi fan tutte behoort daartoe. In zijn Figaro en Don Giovanni vermengt hij beide genres en toont hij een beeld van de wereld waarin ernst en luim, humor en tragedie naast elkaar bestaan.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.