muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Muzikale Canon

Meerstemmig lied, waarin de melodie door alle stemmen in haar geheel, doch telkens op een andere plaats ingezet, wordt herhaald. Een van de bekendste voorbeelden is de populaire canon "Vader Jacob" ("Frère Jacques").

De canon is de strengste vorm van de contrapuntische imitatie (Zie ook contrapunt): de melodie, door een eerste stem ingezet, wordt door elke stem precies geïmiteerd.
Hetzelfde thema wordt hier door meerdere stemmen na elkaar ingezet. De na elkaar inzettende stemmen geven letterlijk dezelfde melodie.

Canons, vooral in de vorm van een rondzang, zijn altijd een geliefd muzikaal tijdverdrijf van gezelschappen geweest. Zo was de zeventiende eeuw in Engeland de bloeitijd van de catch, een woord dat vermoedelijk is afgeleid van caccia. Ongetwijfeld waren de canons van de chace en de caccia van de veertiende eeuw een weerspiegeling van een toen populair tijdverdrijf, tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de lichtvoetige, feestelijke canons van Purcell, Mozart en andere latere componisten. Ook in Italiaanse madrigalen en ballades komen sporadisch canons voor, maar systematische vrije imitatie, continu en in alle partijen van een compositie, treffen we niet aan voor het einde van de vijftiende eeuw.

Cirkelcanon Canon perpetuus. Canon die geen einde heeft; het einde vloeit namelijk gelijk weer in het begin uit en werd daarom vaak in een cirkelvorm genoteerd. In diverse 14de-eeuwse handschriften vint men voorbeelden van in cirkels genoteerde canons (bijv. de canon Tout par compas van B. Cordier in het handschrift Chantilly 1047).

Dubbelcanon Een canon waarbij twee melodieën tegelijk als canon worden uitgevoerd. Canon voor vier stemmen die elkaar paarsgewijze imiteren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.