muziekbus
Dit artikel is 16-09-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Muzikaal Gesamtkunstwerk

Gesamtkunstwerk

Term uit de operawereld ter aanduiding van een opera waarin de tekst, muziek, enscenering en vertolking tot één geheel zijn gesmeed (bijvoorbeeld bij Richard Wagner).

Websites:
. Wagner naar Zwitserland gevlucht na deelname aan de revolutie van 1848. Hij schreef: "Die Kunst und die Revolution', "Das Kunstwerk und der Zukunft"; in die werken zit de revolutiegedachte. Ook in "Oper und Drama" komt dat in de inhoud naar voren.
Zijn kunstwerk zou door de dramatische verbeelding antwoord moeten geven op de meest innerlijke vragen van individu en gemeenschap. De oorsprong voor zulke verbeelding vond hij in de mens, die zich tracht te uiten. Dat doet hij dan voor alles door beweging en dans. Door ritme en melodie komt daar de zang uit voort. Uit dit samengaan rijst tenslotte de poëzie, en dan niet het gedicht dat enkel gelezen wordt maar de levende poëzie, die als bij de Grieken gedanst, gezongen en door instrumentale muziek getransponeerd moet worden. Het zijn dus de uitvoerende kunstenaars die in hun complex samenspel van actie en dans dit muziekdrama vertonen als antwoord op die vragen. Precies als in het Griekse theater moet die voorstelling gekenmerkt worden door eenheid en ondeelbaarheid.
Dit leidde hem tot het idee van het Gesamtkunstwerk. Hij wilde daartoe nagaan hoe andere kunsten die uitbeelding der uitvoerenden konden ondersteunen en versterken: de beeldhouwkunst door onderwijs en voorbeeld in de lichamelijke expressie die in mimiek, gesticulatie en dans vaak verder reikt dan de macht van het woord; de schilderkunst die de mens op het toneel plaatst in het beeld van de levende natuur om hem heen (het woord decor gebruikte Wagner niet) en weet waar kleur in omgeving en kostuum te zamen met licht de ideale illusie kan helpen wekken; de architectuur die uitvoerders en publiek kan verenigen tot een gemeenschap in het theater, waarbij dan niets uit de dagelijkse wereld zich daartussen zou kunnen dringen en de overgave der toeschouwers aan de toneelactie verbreken. Geen kunst zou daarbij ondergeschikt zijn. Het moest gaan om deelname, om samenwerking in een freie künstlerische Genossenschaft, die dan zou leiden tot een harmonische eenheid in een ideale toneelschepping. - www.digischool.nl)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.