kunstbus

Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Muzieksociologie

Muziek in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen/tendenzen, met inbegrip van de muziekindustrie.

Sociologie is de leer en studie van de menselijke samenleving en van haar verschijnselen. Muzieksociologie richt zich op groepen die aan muziek hun identificatie ontlenen. Deze identificatie is òfwel door henzelf geproduceerd òfwel door andere groepen aan hen opgelegd. Ook richt de muzieksociologie zich op groepen waarvan het functioneren muziekgedrag meebepaalt.


Pageviews vandaag: 281.