muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Muziekpsychologie

Theorieën over de waarneming van ritme, melodie en polyfonie, experimentele onderzoeksmethoden en fundamentele onderwerpen als het muzikale brein, aangeboren aanleg voor muziek, en universele fenomenen versus culturele verschillen.

Muziekpsychologie heeft tot doel een inzicht te krijgen in de grondslagen van de muzikale waarneming met inbegrip van de cognitieve, emotieve en motorische aspecten van de muzikale communicatie. De basisfenomenen van de muziekperceptie worden uiteengezet binnen een interdisciplinaire context van psychoacustica, psychologie, musicologie, filosofie en computermodelering.

In de muziekpsychologie wordt dieper ingegaan op de vraag hoe de fysische parameters van de muziek worden omgezet in gewaarwordingen en waarnemingen. Aspecten van de fysiologische acustica (de werking van het oor en de neuronale codering van geluid) worden daarin geïntroduceerd. In het deel psychoacustica en perceptietheorie ligt de nadruk op de waarneming van toonhoogte, luidheid, duurtijd en timbre, eerst van enkelvoudige geluiden, en daarna van complexe geluiden. Aspecten als integratie en segregatie van geluiden, alsook auditieve illusies komen hierin aan bod.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.