muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Muziekencyclopedie

Is in het algemeen een verzamelwerk dat in systematische of alfabetische volgorde inlichtingen en verklaringen geeft over in de muziek gebruikte begrippen en termen, en gegevens verschaft over personen, werkzaam op het terrein der muziek.

Het eerste grote werk van encyclopedisch karakter waarin het middeleeuwse muzikale weten werd samengevat is het Speculum musicae van Jacobus van Luik (1300).

Meer alfabetisch en lexicografisch in zijn opzet is het Terminorum musicae diffinitorium van de Vlaming Joh. Tinctoris (1475). Dit werk gold nog als model voor de ruim 2 eeuwen later verschenen Dictionnaire de musique van Bosnage (1701).

Het prototype voor ons hedendaags begrip van muzikale lexicografie is het gelijknamige werk van abbé Seb. de Brossard (1703), hierin nagevolgd door J. G. Walther in diens Musikalisches Lexicon (1732) en door J. J. Rousseau in zijn Dictionnaire de musique (1767). Daarnaast kennen de 18de en 19de eeuw een groot aantal lexicons die zich speciaal met biografische gegevens bezighouden (Gerber, Fayolle, Fétis) of met bibliografie en bronnengegevens (Eitner).

De eerste moderne Encyclopedie is Grove's Dictionary of music and musicians (1879-90, 5de dr. 1954). terwijl de groots opgezette systematische Encyclopédie de la musique onder redactie van Albert Lavignac en Lionel de La Laurencie, onderverdeeld in historische en technische onderwerpen, verscheen in de jaren 1913-30.

Toonaangevend als lexicon was lange tijd H. Riemanns Musiklexikon (1882, IIde druk bewerkt door Alfr. Einstein, 1929).

Sedert 1949 verschijnt een moderne uitvoerige algemene E. onder de titel Musik in Geschichte und Gegenwart onder hoofdredactie van prof. Fr. Blume.

Bron: Encyclopedie van de Muziek uitgegeven onder auspiciën van de Winkler Prins Stichting, MCMLVI (1956), Amsterdam ELSEVIER Brussel

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.