muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Muzen

De negen muzen zijn de beschermsters van de kunsten. Zij zijn de dochters van Zeus en Mnemosyne, de godin van het geheugen. Onder leiding van Apollo, de god van zang en snarenspel zijn zij de personificatie van de muziek; Musica = Muzenkunst.

De namen van de negen muzen zijn:
. Clio of Klio: Muze van de geschiedenis, afgebeeld zittend aan tafel met boekrol en griffel.
. Caliope of Kalliope: Muze van het heldendicht, het epos. Ook vaak afgebeeld aan tafel met boekrol en griffel.
. Euterpe: Muze van de muziek, het lierdicht, bespeelt de aulos (dubbelfluit), waarop zij lyrische po√ęzie begeleidt.
. Terpsichore: Muze van de danskunst, de reidansen en koorzang, bespeelt de Lyra.
. Thalia: Muze van klucht en blijspel, afgebeeld met een komisch masker, een krans en een kromstaf in haar hand.
. Melpomene: Muze van treurzang en treurspel. Afgebeeld met tragisch masker en een krans van wijnbladeren.
. Erato: Muze van minnedicht en mimiek, afgebeeld met lier (= een snaarinstrument)
. Polyhymnia: Muze van de hymnen, de lofzang. Haar attributen zijn scepter en sluier. Afgebeeld als statige vrouw in een lange mantel met een sluier in een peinzende houding met de elleboog op een zuil of een steen, en houdt haar vinger in de mond.
. Urania: Muze van de sterrenkunde, afgebeeld met passer en hemelbol.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.