kunstbus

Musicograaf

Publiceert (beschrijvend) over uiteenlopende domeinen van de muziek. Kan zowel vulgariserend als wetenschappelijk zijn of het vertalen van muziektraktaten betreffen.

Pageviews vandaag: 21.