kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Musicograaf

Publiceert (beschrijvend) over uiteenlopende domeinen van de muziek. Kan zowel vulgariserend als wetenschappelijk zijn of het vertalen van muziektraktaten betreffen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 65.