kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Motieftransformatie

motieftransformatie

Is een techniek, waarbij uit een motief door tamelijk ingrijpende manipulaties een nieuw motief ontstaat. De verwantschap van origineel en derivaat is vaak treffend, zonder dat een niet-ingewijde de oorzaak ervan ontdekken kan. .


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 46.