muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Motet

Motet, vanaf 1250

Het organum raakte na 1250 geleidelijk uit de gratie. In de tweede helft van de 13e eeuw was het motet het belangrijkste polyfone compositietype. Dit genre speelt tot in de Renaissance een belangrijke rol. Het motet ontwikkeld zich vanuit het melismatisch organum toen nieuwe tekst aan het duplum (de vrije stem boven de tenor) werd gegeven. Het duplum werd motetus genoemd (waarschijnlijk afkomstig van het Franse woord "mot", wat "woord" betekent). Vervolgens werd de afgekorte term motet gebruikt als genre-aanduiding voor de hele compositie. Werd er een derde stem aan toegevoegd dan noemde men die het triplum.

Kenmerkend voor het motet is dat iedere stem een eigen tekst heeft. Wereldlijke en geestelijke teksten werden door elkaar heen gebruikt. De geestelijke tekst van de tenor werd steeds vaker door een instrument gespeeld. In het motet zijn de verschillende stemmen melodisch en ritmisch onafhankelijk van elkaar. Het motet begint als een vorm van geestelijke muziek maar doordat de tekst van de toegevoegde stemmen (steeds vaker Frans i.p.v. Latijn) meer en meer een wereldlijke inhoud krijgt en de tenor steeds vaker instrumentaal wordt, verliest het steeds meer z'n kerkelijk karakter.Meerstemmige koorcompositie op geestelijke, vrnl liturgische tekst. Ontstaan in de 14e eeuwse Ars Nova als motetus. Hierbij werden verschillende teksten door elkaar gezongen, meestal met een gregoriaans motief in de tenor (zie cantus firmus). Niet zelden was een van de teksten wereldlijk. De ontwikkeling van het motet vond een hoogtepunt in de Renaissance bij Josquin des Pr├ęz en Orlando di Lasso.

betrekkelijk kort meerstemmig zangstuk op godsdienstige, Latijnse tekst.

vocaal muziekstuk, in de dertiende eeuw 'motetus' genaamd, meerstemmig gezet met evenveel verschillende teksten als stemmen. In de vijftiende en zestiende eeuw is het motet een meerstemmige geestelijke compositie op een Latijnse tekst in doorgeïmiteerde stijl, zonder direct liturgisch te zijn.

geestelijk koorwerk. Het motet was oorspronkelijk een meerstemmig geestelijk a cappella-koorwerk op psalm- en bijbelteksten. Het werd echter in de loop der tijden ook voor solostem, koor en orkest gecomponeerd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.