kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Modus

toongeslacht, terdege te onderscheiden van toonsoort; de modus wordt bepaald naar de onderlinge verhouding van de tonen van een toonsoort; in de middeleeuwse muziek bestonden er evenveel modi als er toonsoorten in gebruik waren; de moderne muziekbeoefening behield hiervan slechts twee, het majeur en het mineurgeslacht.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 42.