muziekbus
Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Modaliteit

Doorverwijspagina

Modaliteit is een ander woord voor "manier, wijze" (Latijn: modus) en wordt in zeer uiteenlopende betekenissen gebruikt:

. in de taalkunde: het uitdrukken van zo een voorstellingswijze met een hulpwerkwoord; (zie modaal werkwoord)

. in de muziektheorie: het gebruik van toonladders en die toonladders zelf: zie modale muziek.

. in de logica: een voorstellingswijze van de werkelijkheid: is iets mogelijk? is iets noodzakelijk?; zie modale logica.

. een groepering binnen de Nederlands Hervormde Kerk of de Protestantse Kerk in Nederland: Modaliteit (kerkelijk).

. een vervoerwijze, bijvoorbeeld auto, trein, fiets, lopen, schip, vliegtuig of pijpleiding; zie vervoer.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.