kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.

Modaliteit

Doorverwijspagina

Modaliteit is een ander woord voor "manier, wijze" (Latijn: modus) en wordt in zeer uiteenlopende betekenissen gebruikt:

. in de taalkunde: het uitdrukken van zo een voorstellingswijze met een hulpwerkwoord; (zie modaal werkwoord)

. in de muziektheorie: het gebruik van toonladders en die toonladders zelf: zie modale muziek.

. in de logica: een voorstellingswijze van de werkelijkheid: is iets mogelijk? is iets noodzakelijk?; zie modale logica.

. een groepering binnen de Nederlands Hervormde Kerk of de Protestantse Kerk in Nederland: Modaliteit (kerkelijk).

. een vervoerwijze, bijvoorbeeld auto, trein, fiets, lopen, schip, vliegtuig of pijpleiding; zie vervoer.(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 29.