muziekbus
Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Modale-muziek

Modaliteit

1. Onder modaliteit wordt in de muziektheorie verstaan: het gebruik van toonladders in plaats van akkoorden als basis voor de organisatie van de tonen binnen een compositie of improvisatie. (Latijn: modus=wijze van spelen, lees: toonladder, toonsoort).

2. De leer van de eigenschappen van de kerktoonsoorten. De ranschikking van melodisch materiaal om een bepaalde kern: de finalis. Deze finalis is in het Gregoriaans een soort cadenstoon, waar één toon onder ligt en twee tonen boven. In principe zijn er zo vier modale cadensen mogelijk. Zie ook kerktoonladders.

Bij modale muziek staat de kracht van de melodie op zichzelf en zij wordt alleen gesteund door de grondtoon waarop de melodie zich ontwikkelt. De kleuring van de melodie wordt bepaald door de onderlinge verhouding van de tonen van de modus. Modale muziek gebruikt andere toonladders dan tonale. Hierdoor kunnen er andere noten tegen elkaar gezet worden waardoor de klanken en opbouw van de composities anders in de oren klinkt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.