kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Middeleeuwse-Muziek

Middeleeuwse Muziek

westerse muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het Gregoriaans tot de Nederlandse scholen. Deze periode omvan het Gregoriaans, de gezangen van troubadours en trouvères, de niet-Gregoriaanse kerkelijke en wereldlijke muziek. De genres zijn litanie, sequentia, hymne en danslied; deze staan alle onder invloed van de Gregoriaanse melos of modaliteit. De laat-middeleeuwse volksmuziek van de Nederlanden zijn daar een goed voorbeeld van. Behalve het Gregoriaans in het bijzonder weinig schriftelijk overgeleverd. Zie voort 'ars antiqua', 'ars nova', 'Notre-Dame-School', 'Nederlandse scholen'.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 10.