muziekbus
Dit artikel is 30-03-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Michael Praetorius

eigenlijk Michael Schultheiss of Schultz(e), geboren 15 februari 1571 in Creuzburg a.d. Werra, gestorven 15 februari 1624 Wolfenbüttel, Duits componist en musicoloog

Terpsichore - Spagnoletta, Bourree - Praetorius

Michael Praetorius, zoon van een lutheraans dominee, begon in 1585 een studie filosofie en theologie aan de universiteit in Frankfurt a.d. Oder. Tegelijk bekleedde hij het ambt van organist aan de St.-Mariakerk.

In 1595 trad Praetorius in dienst van hertog Hendrik Julius van Brunswijk en was daar eerst als organist aan de slotkapel in Gröningen werkzaam en vanaf 1604 als kapelmeester. In 1612 werd Praetorius hofkapelmeester te Wolfenbüttel. Daarnaast was hij Kapellmeister von Haus aus'te Dresden en Halle.

Praetorius, die als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de protestantse kerkmuziek van zijn tijd wordt beschouwd, ondernam bovendien enkele reizen naar grote vorstenhoven (onder andere naar Dresden, Maagdenburg, Halle) en fungeerde daar als muzikaal adviseur.

Praetorius was niet alleen een bijzonder vruchtbaar componist, die bij zijn tijdgenoten in hoog aanzien stond, hij heeft zich ook verdienstelijk gemaakt als theoreticus en als organisator van de Duitse Evangelische kerkmuziek.
Hij bewerkte het complete repertoire van de lutheraanse liturgische gezangen in het Duits en in het Latijn. Hij voltrok de overgang van de vocale polyfonie van de bloeitijd van de Renaissance tot de homofonie van de vroege barok. Zijn grote verdienste ligt in het schrijven van zijn driedelige Syntagma musicum (1615-1619), een standaardwerk, dat uitvoerige informatie verschaft over de muziek en de manier van uitvoering van zijn tijd.

Zijn hoofwerken zijn: Musae Sioniae (1605-1610): de negen bundels omvatten 1244 nummers; waaronder zeer eenvoudige, maar meerkorige koraalbewerkingen.
Zijn grote theoretische werk Syntagma musicum (1615-20) vat in drie delen de gehele muzikale kennis van de tijd samen en is de belangrijkste muziekencyclopedie vóór Mattheson. Deel I behandelt in hoofdzaak de liturgie, deel II is een leerboek der toenmalige instrumentkunde en deel III is een lexicografisch opgezette vormleer.
Praetorius' muzikale oeuvre verscheen in 20 delen als Gesamtausgabe, onder redactie van Fr. Blume in de jaren 1927-42 bij Kallmeyer.

Werk: o.a. Musarum Mutactae et Psalmi latini (1607), Hymnodia Sionia (1611), Eulo godia Sionia (1611), Megalynodia Sionia (1611), Missodia Sionia (1611), Terpsichore (1612), Liturgodia Sionia latina (1612), Urania (1613), een Konzertgesang v. d. Landgraf Moritz van Hessen (1617, Polyhymnia caduceatrix (1619), Polyhymnia exercitatrix (1620), Puericinium (1621), Psalm 116 (verschenen 1623) en orgelmuziek.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.