kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Mezza-Voce

A Mezza Voce

[It.], voordrachtsaanduiding in de muziek. Mezza voce betekent "met halve (zachte) stem".


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 48.