kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Metrum

Het metrum (meervoud: metra/metrums)

1 afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in een vers => dichtmaat, maat, versmaat, voetmaat

Maat. een relatieve ordening van tijdeenheden, bepaald door hoofd- en nevenaccenten, wel verwant aan het ritme, echter niet identiek, daar het metrum een samenvoeging, een geordende tijdseenheid van het vloeiende en gedifferentieerde ritme is. Het metrum wordt aangegeven door de maat.

De metriek (v.)[Gr.]
1 leer van de versbouw
2 maatsoort waarin een vers geschreven is
3 [muz.] leer van de maatsoorten. Muziek op maat.

(metriek 2 (bn.) == berustend op de meter als rekeneenheid)

Metrisch-Accent

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 17.