kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Metamorfose

metamorfose (de ~ (v.), ~n/~s)
1 gedaanteverwisseling
2 [biol.] reeks van veranderingen van larve tot volwassen dier => gedaanteverwisseling
3 [biol.] verandering van een orgaan in een ander
4 [geol.] het proces van mineralogische herkristallisatie en reconstructie

metamorfoseren1 (onov.ww.)
1 van gedaante veranderen

metamorfoseren2 (ov.ww.)
1 van gedaante doen veranderen

Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 43.