kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Messa-Di-Voce

Messa Di Voce

[Ital.], muzikale voordrachtsaanwijzing. Onder "messa di voce" verstaat men een geleidelijk aanzwellen en afnemen van een zangtoon. Deze term heeft dezelfde betekenis als de benaming zweltoon


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 42.