kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Mensurale

muziek waarbij de betrekkelijke lengte van de tonen (d.w.z. hun ritmische verhoudingen) in het schrift zijn weergegeven; de term had betekenis in de tijd van het ontstaan van deze ritmische en metrische notatie, d.i. in de 14de en 15de eeuw.

Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 51.