kunstbus

Dit artikel is 24-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Melodie

[Grieks], zingbare, gesloten opeenvolging van tonen. De organische eenheid die een reeks tonen heeft verkregen door rangschikking van hoogte en duur van deze tonen. In westerse muziek is dit proces nauw verbonden met ritme, harmonie, en contrapunt; er ontstaat bij de hoorder een directe verhouding of relatie van deze tonen met hun verticale en horizontale implicaties. De melos is het zuiver melodische zonder implicaties van ritme en vorm. De melodieleer is de leer van de opbouw van de melodie.

opeenvolging van bepaalde tonen in een bepaald ritmisch (en dikwijls ook harmonisch) verband.


Pageviews vandaag: 411.