kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Melismatische-Gezangen

Melismatische Gezangen

hebben meer dan drie tonen boven elke lettergreep van de tekst. De gezangen zijn vaak rijk versierd. Zie ook 'Gregoriaans


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 46.