kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Meesterzangers

Burgers die op de kunst der ridderlijke minnezangers willen voortbouwen. Dichtende en componerende ambachtslieden uit de veertiende tot zestiende eeuw. De meesterzangers maakten hun liederen naar vastgestelde regels, verzameld in zogenaamde tabulatuur en beperkten zich in principe uitsluitend tot bijbelse onderwerpen. Vrijwel alle liederen van de meesterzangers zijn geschreven in barvorm. De eerste meersterzanger was Heinrich Frauen Iob (stichter in 1312 van de eerste meesterzangersschool te Mainz), de beroemdste meesterzanger in Hans Sachs.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 184.