kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Meerkorigheid

Een nieuwe Venetiaanse stijl, die meerkorigheid werd genoemd, omdat er gebruik werd gemaakt van tenminste twee en soms zelfs wel vijf afzonderlijke koren (chori spezzati) die op verschillende plaatsen rond het hoogaltaar waren geplaatst, inclusief de galerijen ter weerszijde daarvan.

website: componistenportretten1.blogspot.com


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 54.