kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Master-of-Ceremony

Master of ceremony (MC), term ter aanduiding van een rapmuzikant.
De master of ceremony is degene die in de rapmuziek de teksten debiteert.
De term ontstond toen men ten gevolge van de toenemende technische complexiteit in de rapmuziek de taken moest verdelen over twee personen.
De tegenhanger van de MC is de diskjockey die voor het instrumentale gedeelte van de muziek instaat.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 29.