kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Martellato

(Ital.) of martelé (Fr.), muzikale voordrachtsaanwijzing. Hamerend, gehamerd, op de piano overeenkomend met een krachtig staccato. Een met grote kracht uitgevoerd staccato. Als symbool fungeert een keil, die boven, resp. onder de telkens te stoten noot genoteerd wordt.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 42.