muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Maatslag

Het aangeven van de telwaarden der maat. door middel van hand- en armbewegingen, kan ten doel hebben, voor een groep uitvoerenden de onderdelen der maat duidelijk zichtbaar te maken. om zodoende gelijkheid van aanvang en beweging te bevorderen. Men spreekt in zo'n geval van maatslaan.

Heeft dit maatslaan tevens ten doel, invloed uit te oefenen op de wijze van uitvoering, d.w.z. de rhythmiek. de nuanceering. de dynamiek etc., in 't algemeen dus de voordracht van het uit te voeren stuk te verzorgen, dan spreekt men van dirigeren. In de meeste gevallen bedient een "dirigent" zich bij het dirigeeren van een maat- of dirigeerstok.

Het "slaan" van de maat door hand- (eventueel en arm-) bewegingen wordt bij de muziekstudie ook toegepast. om door actieve lichaams- [hier hand- (en arm-)] bewegingen het metrum sterker te beleven en dus het metrisch gevoel te ontwikkelen. Tot dat doel worden hieronder enkele richtlijnen der handbewegingen voor de maatslag aangegeven.

Vooraf zij opgemerkt: De eerste (zware) tel van iedere maat heeft steeds een "neer" slag.
De laatste tel van iedere maat heeft steeds een "op" slag.
N.B. Begint een stuk met een - al of niet onderverdeeld licht maatdeel, dan wordt zoo'n aanvang een "op"-maat of "anacrouse" genoemd.

De 2e tel van een 3-deelige maat wordt "naar buiten" geslagen.
De 2e tel van een 4-deelige maat wordt "naar binnen" geslagen.

Bij een 6-delige maat krijgt de 4e slag de duidelijke richtingsverandering (6-delige maat is 3 + 3 en niet 2 + 2 + 2).
De beide handen slaan de figuren in spiegelbeeld.
De volgende richtingsbewegingen voor de gebruikelijke maat figuren zijn bedoeld voor de rechterhand.

2 eenheden per maat: neerslag >> opslag
3 eenheden per maat: neerslag >> naar buiten >> opslag
4 eenheden per maat: neerslag >> naar binnen >> duidelijk naar buiten >> opslag
5 eenheden per maat: neerslag >> naar buiten >> opslag >> neerslag >> opslag
5 eenheden per maat: neerslag in tweeen >> naar binnen >> duidelijk naar buiten >> opslag
6 eenheden per maat: neerslag in tweeen >> naar binnen >> duidelijk naar buiten >> opslag in tweeen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.