muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Maatschappij-tot-Bevordering-der-Toonkunst

Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (afgekort MBT) is een Nederlandse organisatie voor koren die op neutrale basis de zangkunst beoefenen. Momenteel zijn bij de MBT 120 koren met circa 5000 leden aangesloten, verdeeld over het gehele land.

Van alle organisaties op muziekgebied heeft de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst de langste staat van dienst; ook de meest veelzijdige. De MBT werd opgericht tijdens een muziekfeest op 19 en 20 april 1829 te Amsterdam in het gebouw "Tecum habita". Al spoedig werden ook in andere plaatsen muziekgezelschappen opgericht die zich bij de nieuwe organisatie aansloten.

Jaarlijks werden muziekfeesten georganiseerd waar ook grote componisten als Liszt en Mahler aanwezig zijn geweest. Deze muziekfeesten duurden 2 of 3 dagen en werden met veel vertoon georganiseerd. Het aantal tegelijkertijd optredende zangers en musici was vaak erg groot. In 1907 werd het laatste muziekfeest georganiseerd, nadat eerdere edities al een versobering hadden ondergaan.

In feite was de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst niets anders dan een muzikale variant van de al in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Beide organisaties hadden nationalistische motieven en wilden de cultuurbeleving en profilering van de eigen natie bevorderen. Maar de burgers pakten het initiatief op en in vele steden ontstonden Toonkunstkernen die muziekscholen en koorafdelingen oprichtten. Hiermee werd de basis gelegd voor de rijke traditie van Nederlandse koorverenigingen. Inmiddels kent ons land vele Toonkunstkoren die al meer dan 100 jaar oud zijn.

Een gestructureerde amateurwereld
Veel van de amateurkoren maken nog altijd deel uit van de oude overkoepelende Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst, die zelf weer aangesloten is bij de grootste koepelorganisatie voor het koorwezen in Nederland: de Vereniging van Nederlandse Koororganisaties (tegenwoordig onderdeel van Unisono). Deze vereniging zorgt voor opleidingen, bibliotheekvoorzieningen en imagoverbetering en draagt er zo toe bij dat de amateurkoorwereld kan blijven bloeien.

De MBT ondersteunt de aangesloten koren door middel van een muziekbibliotheek, adviezen op financieel, bestuurlijk en juridisch gebied en informatie op muzikaal gebied. Daarnaast is de MBT betrokken bij muziekconcoursen en -prijzen en stimuleert men het muziekwetenschappelijk onderzoek.

Sinds 1 januari 1996 is de Bond van Arbeiders Zangverenigingen (B.A.Z.) opgegaan in de MBT.

Website: www.toonkunst.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.