muziekbus
Dit artikel is 08-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Luigi Rossi

Lat. Aloysius de Rubeis geboren 1597/98 in Torremaggiore, gestorven 19 februari 1653 in Rome, Italiaans componist.

Luigi Rossi kreeg in Napels les van J. de Macque. Vanaf 1633 was hij organist in Rome. Twee jaar daarna ging hij naar het hof van de Medici in Florence. In 1641 keerde Rossi terug naar Rome waar hij in dienst trad bij kardinaal A. Barberini.

In 1646 ging hij naar het Franse hof. Hier werd een jaar later zijn opera Orfeo opgevoerd. Uiteindelijk keerde hij in hoog aanzien naar Rome terug.

De componist gold als de meest succesvolle en belangrijkste componist van zijn tijd. Hij had een groot aandeel in de ontwikkeling van nieuwe vormen van aria's en cantaten, schreef o.a. opera's, oratoriums, cantates, chansons, 264 airs en liederen.

Luigi Rossi was de belangrijkste latere Romeinse componist van opera's. Zijn Orfeo (Parijs, 1647), met een libretto van Francesco Buti, is gebaseerd op hetzelfde onderwerp als de eerdere opera's van Peri, Caccini en Monteverdi. Dit werk illustreert de verandering die het opera libretto had doorgemaakt in de loop van de eerste helft van de zeventiende eeuw.

De antieke eenvoud van de mythe is bijna geheel bedolven onder een massa irrelevante incidenten en karakters, spectaculaire toneeleffecten en detonerende komische episodes.

De introductie van het komische, het groteske, en het louter sensationele in een zogenaamd serieus drama was gedurende het merendeel van de zeventiende eeuw een normale gang van zaken voor Italiaanse librettisten. Het was een teken dat de zuiverheid van het drama niet meer de hoogste prioriteit had, zoals bij de vroege Florentijnen en bij Monteverdi, en dat men de antieke mythes geleidelijk was gaan zien als conventioneel materiaal waarvan men vrijelijk gebruik kon maken als het maar vermaak opleverde en goede gelegenheden voor de componist en de zangers.
De teloorgang van het libretto viel samen met de ontwikkeling van een imposante stijl in de theatermuziek. Rossi's Orfeo is, in feite, een goed uitgekiende opeenvolging van zulke prachtige aria's en ensembles dat de luisteraar de dramatische gebreken ervan zal vergeven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.