muziekbus
Dit artikel is 23-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Liturgie

(Grieks: leitourgia, van leitos, openbaar en ergon, werk), oorspronkelijk een openbare daad ten gunste van staat of gemeenschap (Helleense cultuur), later openbaar dienstbetoon aan vorsten (Byzantijnse keizertijd), tenslotte wordt het woord gebruikt voor de dienstverrichtingen bij de officiële godsdienstoefeningen, die alle daarbij behorende handelingen en riten omvatten, met inbegrip van gezangen, teksten, gewaden, taal enz.

De muziek bij de katholieke Liturgie is te onderscheiden in gezangen voor de twee voornaamste onderdelen van de liturgische eredienst, namelijk de Mis en het Officie.

De protestantse Liturgie. Na de de 16e eeuw, waarin Luther en Zwingli de eredienst regelden (Zwingli schafte het gezang af), heeft vooral de Nedrelands Hervormde Kerk de liturgie drie eeuwn verwaarloosd.
In Nederland werd kort na 1920 door professor dr. G. van der Leeuw de Liturgische kring opgericht, die, evenals de kring Eredienst bij de Vrijzinnigen, de herleving van de liturgie nastreefde. Oecomenisch werkt de commissie 'Ways of worship' op dit gebied. De Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk gaf in 1950 twee dienstboeken met nog niet bindende voorschriften voor de eredienst uit.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.